جدیترین تکنولوژی های به کار رفته در ماشین لباسشویی, فناوری EcoBubble

جدیترین تکنولوژی های به کار رفته در ماشین لباسشویی, فناوری EcoBubble

فناوری EcoBubble 

فناوری EcoBubble قبل از شروع چرخه شستشو، آب و شوینده رو با هوا ترکیب کرده و حباب می سازد, این حباب ها طبق فرمولی ویژه ایجاد می شوند و سریعتر از مواد شوینده معمولی به بافت لباس نفوذ می کند. پس برای انجام فرایند شستشو آب کمتری مصرف می کند.حتی در دماهای پایین شستشوی قوی را ارائه می‌ دهد. ماده شوینده به حباب تبدیل می‌ شود، برای همین به‌ سرعت در الیاف نفوذ می‌ کند و به‌ آسانی چرک را از بین می‌ برد با فناوری EcoBubble فرآیند تبدیل مواد شوینده به حباب با آب‌ خنک انجام می‌ شود, در مصرف انرژی صرفه جویی شده و از لباسهایتان در برابر آسب جلوگیری می کند. 

تکنولوژی  True Steam

این تکنولوژی، آب را به بخار برای شستشو تبدیل می کند، تا مصرف انرژی کمتر و کیفیت بهتری ارائه دهد. در این تکنولوژی با بهره گیری از نفوذ ذرات بخار، مواد حساسیت زا و باکتری های مضر از لباس، بدون صدمه به بافت لباس خارج می گردد. و در نهایت به لطف سیکل Allergiene به طور کاملاً مؤثر می‌توان 95 درصد از ذرات حساسیت‌زا را از الیاف لباس از بین برد.

6 حرکت شستشو در ماشین لباسشویی 

پله ای : در این نوع شست و شو لباس ها به بالای محوطه برده شده و به پایین پرتاب میشوند. 

آبکشی : در این حرکت با توحه به سرعت بالا , لباس ها به بدنه داخلی چسبیده و میچرخند.

پیچشی : این روش مناسب برای زمانی است که میخواهید با صدای کم شستشو انجام شود.

غلطاندن : این روش متداول در تمامی ماشین های لباس شویی میباشد.

ساییدن : در این روش درام با حرکت به چپ و راست در زیر لباس ها باعث حل شدن مواد به صورت کامل در لباس ها و شستشوی لکه ها از روس لباس ها خواهد شد.

تاب دادن : خب این روش نیز برای شستشوی لباس ها ظریف تعبیه شده است که همانند شست و شو با دست میباشد که آسیبی به آن ها وارد نشود.

فناوری QuickDrive

 تکنولوژی QuickDrive زمان لازم برای عملکرد دستگاه را به نصف کاهش می دهد. در این تکنولوژی، جریان آب به سرعت بر روی لباس ها می ریزد و این امر باعث می شود تا مواد شوینده در عمق و بافت لباس نفوذ کند و شستشویی کامل را در مدت زمانی کوتاه حاصل نماید. تکنولوژی  QuickDrive، لباس ها را به جلو و عقب هم می چرخاند. به این ترتیب حتی در مقایسه با زمان های طولانی تر نیز لباس ها را بهتر تمیز می کند.

نظرات بازدیدکنندگان