راهنمای معنی کلمات روی ماشین لباسشویی

راهنمای معنی کلمات روی ماشین لباسشویی

       Fading clothesمحور رنگ لباس

       Eco dryخشک کردناقتصادی

       Low temp =مناسب برای لباسهای بدون نیاز به اتو

       Iron Dryپارچه نخی کتان آماده برای اتو کشی

       Copboard dry =خشک کردن پارچه های کتان و نخی

       Dry Only =خشک کردن تنها

       Wash + Dry =شستشو و خشک کن

       No spin =بدون خشک کن

       ++Rinse =دو بار آیکشی اضافه

       Steam wear = شستشو با یخار

       Sports wear =لباسهای ورزشی

       Dark wash =لباسهای تیره

       Dry =خشک کن 100%

       Bulky = شستشوی تکه های بزرگ

       Bed cover =شستشوی رو تختی و تکه های بزرگ

       Boiling care =لباس بیمار شستشو با بالاترین دما

       Wash = Dray =شستشو و خشک کن

       Temp =تغییر دما

       Bio care =شستشو لباس لکه دار

       Meadic rince =جهت بهره گیری بهتر در زمان آبکشی

       Rinse hold =توقف در زمان آبکشی تا کاربر مجدد دستور را اجراکند

       Spine =خشک کن

       Intensive =شستشوی متمرکز برای لباسهای کثیف

       Time Delay =تاخیر در شروع کار ماشین

       Intensive 60 =شستشوی متمرکز برای لباسهای کثیف در 60 دقیقه

       Silent Wash =شستشوی بدون صدا

       Alergy Care = شستشوی ضد آلرژی

       Mix =لباسهای مخلوط

       Favorit = قابل برنامه ریزی برای استفاده دلخواه مشتری

       Blanket =پتو یا لباسها یا پارچه ضخیم

       Black Care =لباسهای مشکی

       Easy Care =ضد چروک برای اتو کشی آسان

       Skin Care =لباسهایی که با پوست مستقیم در تماس میباشند

       Time Save =صرف جویی در زمان,مدت زمان برنامه را کاهش می دهد

       Refresh =شستشو با بخار فقط برای 3 تکه لباس (برنامه ضد چروک)

       Duvet =لباسهای مخمل

       Souk =(زمان اضافه برای لباس کثیف تر(خیساندن لباس

       Crease Care =ضد چروک برای اتو کشی آسان

       +Rinse =یک بار آبکشی اضافه

       Pre wash =شستشوی اولیه برای خیس کردن لباسها

       Drain =فقط تخلیه

       Rinse + Spin =آبکشی و خشک کن

       Quick 30 =شستشوی سریع در 30 دقیقه

       Hand wash =لباسهای ظریف مانند شستشوی دستی

       Wool لباسهای پشمی و نخی

       Delicate =لباسهای حریر و ظریف

       Synthetic =لباسهای معمولی

       Cotton eco =لباسهای کتان با صرفه جویی انرژی

       Cotton لباس های کتان و پنبه ای

www.banehbiz.net
 

نظرات بازدیدکنندگان